होम / समाज कल्याण / पडाडिएको वर्गको कल्याण
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

पडाडिएको वर्गको कल्याण

भारत सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिको आधारमा अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) र अन्य पछाडिएको वर्ग (ओबीसी) का रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। यस भागले यी पछाडिएको वर्गको कल्याणसित जोडिएका विभिन्न पाटाहरूलाई प्रस्तुत गर्छ।

There are currently no items in this folder.

Back to top