होम / शिक्षा / बाल जगत
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

बाल जगत

मल्टिमेडियाको विभिन्न भाग,विज्ञान खण्ड रचनात्मक सोच र सिक्ने प्रक्रियामा बच्चाहरूको सक्रिय भागीदारीलाई प्रोत्साहित गर्छ। यस प्रकारको अन्य विषयहरू र उदाहरणहरूलाई यस भागमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्रिय छात्रवृत्तिहरू र पुरस्कार
यो खण्डले शिक्षामा बाल प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि दिइने राष्ट्रिय छात्रवृतिहरू र पुरस्कारको जानकारी दिन्छ।
बाल विज्ञान जगत
वालक के हो, बालकको आफ्नो जगत के हो, बालकले पाउनु पर्ने हक तथा सुख सुविधा के हुन्-बारे विस्तृत प्रस्तुति यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
Back to top