होम / इ-शासन / इ-शासन अनलाइन सेवा
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

इ-शासन अनलाइन सेवा

यस भागले इ-शासन अनलाइन सेवाहरूको संक्षिप्त परिचयका साथ तिनीहरूसित सम्बन्धित विभिन्न उपयोगी लिङ्क जानकारीका बारेमा जानकारी दिने गर्छ।

आधार कार्ड
यस भागमा आधार कार्डको नामाङ्कनदेखि लिएर ई-आधार कार्ड प्राप्त गर्ने जानकारी दिइन्छ।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
यो भागले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टलको जानकारी दिने गर्छ।
Back to top