होम / इ-शासन / भिएलईका लागि संसाधन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

भिएलईका लागि संसाधन

यस भागले साझा सेवा कार्यक्रम,अनलाइन प्रदत्त गरिरहिएको सेवा,भारत विकास प्रवेशद्वारको विभिन्न उत्पाद एवम् सेवासहित कम्प्युटरमा भारतीय भाषा पढदाका समस्याहरूको समाधानको उपयोगी जानकारी दिने गर्छ।

साझा सेवा केन्द्र कार्यक्रम
यस भागले साझा सेवा कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ।
Back to top