होम / शिक्षा / बाल अधिकार
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

बाल अधिकार

यस भागमा बाल अधिकार,संरक्षण,शोषण,बाल श्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय एवम् बाल श्रममा सरकारको नीति सहित अन्य विषय पनि सामेल गरिएको छ।

बाल अधिकार र संरक्षण
यो भाग शिक्षक, खेत मजदूरहरू र ती मानिसहरूका लागि हो जो बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय छ।
Back to top