होम / स्वास्थ्य / पोषाहार
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

पोषाहार

जनसङ्ख्या विस्फोट र भोजनको माग सधैँ साथ साथै चल्ने गर्छ। यस भागले पोषाहारको विभिन्न पाटाहरूमा प्रकाश ल्याई उनीहरूको स्वस्थ्य जीवनमा उपयोगिता हुने कुरा दर्शाउँछ।

साग–सब्जीहरू र त्यसको औषधीय महत्त्व
यो भागमा हरीयो सब्जीहरूको हाम्रो दैनिक जीवनमा महत्त्व र औषधीय महत्त्वको जानकारी दिइएको छ।
Back to top