होम / इ-शासन / सूचनाको अधिकार
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

सूचनाको अधिकार

सूचनाको अधिकार भागअन्तर्गत अधिकारको अर्थ, तिनीहरूको उपयोगको प्रक्रिया,अपिलको विभिन्न चरण,उपयोगी सम्पर्कको जानकारी र प्राय सोधिने प्रश्नको बेहोरा दिइन्छ।

आवेदनको प्रक्रिया
यस भागले मानिसहरूलाई सूचनाको अधिकार अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको वर्णन गर्दछ।
Back to top