होम / स्वास्थ्य / महिला स्वास्थ्य
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

महिला स्वास्थ्य

महिला स्वास्थ्य उनीहरूको जीवनभरि नै तथा यौवनदेखि र जोनिवृत्तिसम्म बहुत महत्त्वपूर्ण छ । यस पोर्टलको माध्यमके किशोरी बालिका स्वास्थ्यको हेरचाह,सुरक्षित मातृत्व र गजबको प्रजनन स्वास्थ्यको रेखदेख आदिसित सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरिएको छ।

किशोर बालिका स्वास्थ्य
यस भागमा मानिसको शरीरमा केही विशेष प्रकारको परिवर्तनहरू-शरीर तेजीले बढनु र विकास हुने शारीरिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तनहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ| यसको साथै उनमा गर्नु पर्ने सावधानीहरूलाई बताइएको छ।
Back to top