सेयर
Views
  • State: Open for Edit

आयुष

चिकित्सा एवम् होम्योपेथी (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम् होम्योपेथी) विभाग मार्च, 1995 मा बनाइएको हो। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा निजको परिचय हासिल गरी यो विभागले आफ्नो उपयोगिता लोकप्रिय बनी महत्त्वपूर्ण स्थान बनाइरहेको जानकारी यहाँ पाइन्छ।

योग
सन्तुलित तरिकाले अन्तर्निहित शक्तिलाई राम्रो बनाउन या विकसित गर्नका लागि एउटा अनुशासनको रूपमा लोकप्रिय योगको जानकारी प्रस्तुत छ।
आयुर्वेद
आयुर्वेदका-मूल अवधारणाहरू के के हुन् र यसको महत्त्वबारे यहाँ उल्लेख छ।
युनानी चिकित्सा
युनानी चिकित्साको इतिहास र .यसको प्रयोगका साथै उपयोगिताबारे यहाँ लेखिएको छ।
प्राकृतिक चिकित्सा
प्राकृतिक चिकित्साका बारेको विस्तृत रूपमा यबाँ चर्चा छ।
सिद्ध
सिद्धका बारेमा तथा चिकित्साको क्षेत्रमा सिद्धको मबत्व र यसको भूमिका यबोँ उल्लेख छ।
Back to top