होम / Energy Feed
सेयर
Views
  • State: Review in Process

Energy Feed

E

ऊर्जा
यो खंडमा ऊर्जाका केही खास कुरा,ऊर्जा प्रविधि,उत्तम प्रथा,महिला र ऊर्जा,नीतिगत सहायता,ग्रामीण नवाचार र पर्यावरण को जानकारी दिइएको छ।
ऊर्जा सदुपयोग गर्ने तरीका
चिरस्थायी प्रदूषक
यस भागमा चिरस्थायी प्रदूषक जानकारी दिइएको छ ।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिय सौर मिशन योजनाको सुरुवात
यस भागले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिय सौर मिशन योजना बारे जानकारी दिईएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू
यस भागमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू जानकारी दिइएको छ ।
प्रशोधन तथा विसर्जन गर्ने तरीका
यस भागमा प्रशोधन तथा विसर्जन गर्ने तरीका जानकारी दिइएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन गर्दाको बखत हुने हानिबाट बँच्ने उपायहरू
यस भागमा फोहर व्यवस्थापन गर्दाको बखत हुने हानिबाट बँच्ने उपायहरू जानकारी दिइएको छ ।
फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या
यस भागमा फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या जानकारी दिइएको छ ।
फोहरबाट हुने हानिबाट बच्ने उपायहरू
यस भागमा फोहरबाट हुने हानिबाट बच्ने उपायहरू जानकारी दिइएको छ ।
फोहरलाई गाडेर व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन
यस भागमा फोहरलाई गाडेर व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन जानकारी दिइएको छ ।
निसंक्रमण गर्ने तरीका
यस भागमा निसंक्रमण गर्ने तरीका जानकारी दिइएको छ ।
वायु प्रदूषण र निरीक्षण
यस भागमा वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापनावायु प्रदूषण र निरीक्षण जानकारी दिइएको छ ।
विद्युत्को उत्पादन कसरी गरिन्छ ?
यस भागमा विद्युत्को उत्पादन कसरी गरिन्छ ? जानकारी दिइएको छ ।
विषाक्त फोहरको असुरक्षित विसर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू-विषाक्त व्यापार
यस भागमा विषाक्त फोहरको असुरक्षित विसर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू-विषाक्त व्यापार जानकारी दिइएको छ ।
विषाक्त रसायनहरूको त्याग तथा नियन्त्रण
यस भागमा विषाक्त रसायनहरूको त्याग तथा नियन्त्रण जानकारी दिइएको छ ।
स्वच्छ उत्पादन र स्वच्छ व्यवसायहरू
यस भागमा स्वच्छ उत्पादन र स्वच्छ व्यवसायहरू जानकारी दिइएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन विधिहरू
हाम्रो शारीरिक रसायन भार
यस भागमा हाम्रो शारीरिक रसायन भार जानकारी दिइएको छ ।
उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजना
यस भागमा उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजनाबारे जानकारी दिईएको छ।
उर्जा संरक्षण
यस भागमा उर्जा संरक्षणको उपयोगिता अनि घरेलु उपयोग,कृषि,परिवहन प्रणाली अनि अन्य अरू स्थानहरूमा उर्जा संरक्षणसँग जडिएको केहि उपयोगी जानकारी दिईएको छ।
उर्जाको श्रोत
उर्जा विभिन्न प्रकारको श्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यो भागमा विभिन्न प्रकारको नवीनिकृत अनि अनवीनीकृत उर्जाको श्रोतहरू,त्यसको उपयोग, लाभ अनि हानिको संक्षिप्त जानकारी दिईएको छ।
कसरी हामीलाई विषाक्त रसायनले असर गर्छ ?
यस भागमा कसरी हामीलाई विषाक्त रसायनले असर गर्छ ? जानकारी दिइएको छ ।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
यस भागले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जानकारी प्रस्तुत गर्छे।
वन
यस भागमा वन जानकारी दिइएको छ ।
वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापना
यस भागमा वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापना जानकारी दिइएको छ ।
Back to top