होम / समाज कल्याण / असङ्गठित क्षेत्र
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

असङ्गठित क्षेत्र

श्रम र रोजगार मन्त्रालयले असङ्गठित क्षेत्रमा बुनकर, हेन्डलुम कामगार, मछुवा र बिडी(सुर्ती) बनाउने जस्ता रोजगारलाई सामेल गर्दै उनीहरूको कल्याणलाई सुनिश्चिताका लागि सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 लागू गरेको छ जसमा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासित जोडिएका अनेक पाटाहरूलाई सामेल गरिएको छ।

There are currently no items in this folder.

Back to top