होम / समाज कल्याण / आदिवासीहरूको सशक्तीकरण
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

आदिवासीहरूको सशक्तीकरण

यस भागले देशको कुल आबादीको 8.14% र 15% क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने आदिवासीका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूको जानकारी दिँदै उनीहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा बल दिन्छ।

There are currently no items in this folder.

Back to top