होम / समाज कल्याण / कौशल विकास / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

उद्योगलाई कुशल मानव शक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रशिक्षण योजनाको जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना-एक परिचय
यस भागमा कुशल मानव शक्ति विकासका लागि प्रारम्भ प्रशिक्षण योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
Back to top