सेयर

बच्चाहरूका लागि डिजिटल सिक्ने संसाधन

शिशु संरक्षक

कोरलड्रमा डिजाइन र डिजाइनिङको मूल तत्व ज्ञान केन्द्र अपारेटरका लागि आइटीका मौलिक सिद्धान्तहरू

मूल हार्डवेयर समस्या निवारण (प्रशिक्षण मेनुयल)

न्युट्रिसन एन्ड हेल्थ

औषधीय, सुगन्धित र रञ्जक फसलहरूको उत्पादन

चावल उत्पादनमा सहायक दिशा-निर्देश

अधिगम संसाधन

 
बालस्य जीवनस्य विविधघट्टान् उद्दिश्य आवश्यक्यः सूचनाः
 
 
कोरलड्रमा डिजाइन र डिजाइनिङको मूल तत्व ज्ञान केन्द्र अपारेटरका लागि आइटीका मौलिक सिद्धान्तहरू
ज्ञानकेन्द्र-सञ्चालकानां कृते सामग्रीस्रोतसः विषये मार्गदर्शिका
 
मूल हार्डवेयर समस्या निवारण (प्रशिक्षण मेनुयल)
ज्ञानकेन्द्र-सञ्चालकानां कृते सामग्रीस्रोतसः विषये मार्गदर्शिका

मल्टेडिया उत्पाद

 
न्युट्रिसन एन्ड हेल्थ
 
 
औषधीय, सुगन्धित र रञ्जक फसलहरूको उत्पादन
 
 
 
चावल उत्पादनमा सहायक दिशा-निर्देश
 
 

एतेषाम् उत्पादानां विषये अधिकविवरणं प्राप्तुम् अस्माकं सम्पर्कं करोतु

Back to top