होम / स्वास्थ्य / नीति र योजनाहरू
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

नीति र योजनाहरू

यो खण्डले राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धित नीति र योजनाहरूलाई समेट्छ।

प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
यो भागमा सबैलाई राम्रो स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनका लागि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पीएमएसएसवाई) को जानकारी दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन
भारत सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन र यसका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई यहाँ समेटिएको छ।
गरिबका लागि आर्थिक सहायतार्थ
यो शीर्षकले विभिन्न कोषका बरेमा जसले गरिबका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि हेरबिचारको जानकारीहरू उपलब्ध गराउँछ।
मिसन इन्द्रधनुष
यस भागमा राष्ट्रिय टीकाकरण कार्यक्रम-मिसन इन्द्रधनुषका बारेमा जानकारी दिइएको छ।
Back to top