होम / स्वास्थ्य / दक्ष प्रसुतीकर्मीहरुका लागि सहयोगी पुस्तक
सेयर
Views
  • State: Review in Process

दक्ष प्रसुतीकर्मीहरुका लागि सहयोगी पुस्तक

यो खण्ड दक्ष प्रसुतीकर्मीहरुका लागि सहयोगी पुस्तक मा जानकारी छ।

मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीहरूसँग केही छलफल
यो शीर्षक भाग मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीहरूसँग केही छलफल प्रस्तुत गर्छ।
महिलाका विविध समस्याबारे अभिजय वा प्रदर्शज गरेर अभ्यास गर्ने गर्नुहोस्
यो शीर्षक भाग महिलाका विविध समस्याबारे अभिजय वा प्रदर्शज गरेर अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् प्रस्तुत गर्छ।
महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउले धेरै काम गर्न सकिन्छ।
यो शीर्षक भाग महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउले धेरै काम गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य समस्याको उपचार
यो शीर्षक भाग स्वास्थ्य समस्याको उपचार प्रस्तुत गर्छ।
स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न प्रकारका औषधिउपचार विधि
यो शीर्षक भाग स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न प्रकारका औषधिउपचार विधि प्रस्तुत गर्छ।
महिलालाई स्वस्थ रहजका लागि सहयोग
यो शीर्षक भाग महिलालाई स्वस्थ रहजका लागि सहयोग केही छलफल प्रस्तुत गर्छ।
महत्वपूर्ण भिटामिज र खनिज तत्व
यो शीर्षक भाग गर्भवती र स्तनपान गराइरहेकी महिलालाई भिटामिन र खनिज प्रस्तुत गर्छ।
महिलाको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खाजासम्बन्धी गलत धारणाहरू
यो शीर्षक भाग महिलाको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खाजासम्बन्धी गलत धारणाहरू प्रस्तुत गर्छ।
महिलाको स्वास्थ्यलाई
यो शीर्षक भाग महिलाको स्वास्थ्यलाई छलफल प्रस्तुत गर्छ।
सङ्क्रमण रोकथाम गर्जाले जीवज बच्छ।
यो शीर्षक भाग सङ्क्रमण रोकथाम गर्जाले जीवज बच्छ।छलफल प्रस्तुत गर्छ।
नेविगतिओन
Back to top