होम / स्वास्थ्य / जीवनशैलीको विकार
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

जीवनशैलीको विकार

बोसो र कोलेस्ट्रल
शरीरमा बोसो बढ्दा के असर हुन्छ अनि कोलेस्ट्रको प्रभाव तथा यसबारे जान्नु पर्ने कुरा यसमा छ।
हृदय रोगको रोकथाम
हृदय रोग मृत्युको एक प्रमुख कारण हुन सक्छ। भविष्यमा हृदयको समस्याहरूबाट बच्नका लागि हामीले आज एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाउनु पर्छ। यहाँ पाँचवटा हृदय रोग निवार्णयुक्तिहरू दिइएका छन् जसलाई हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा पालन गर्न सक्छौँ।
मधुमेह
Back to top