होम / स्वास्थ्य / खानी उत्खनन र स्वास्थ्य
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

खानी उत्खनन र स्वास्थ्य

यो खण्ड खानी उत्खनन र स्वास्थ्य मा जानकारी छ।

खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू
यो भागमा खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू जानकारी दिइएको छ
खानी उत्खनन र रोग
यो भागमा खानी उत्खनन र रोग जानकारी दिइएको छ।
खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण
यस भागमा खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण जानकारी दिइएको छ ।
गह्रौं धातुहरू
यस भागमा गह्रौं धातुहरू गरिएको छ।
खानी उत्खनन क्षेत्रमा सुरक्षा र सुधार्न संगठन
यो भागमा खानी उत्खनन क्षेत्रमा सुरक्षा र सुधार्न संगठन जानकारी दिइएको छ।
Back to top