होम / Health Feed
सेयर

Health Feed

शीर्षक Creator Item Type Modification Date
एउटा स्वस्थ घर के छ apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 06:16 PM
चर्पी छनौट apurvap@cdac.in Page Nov 17, 2019 04:49 PM
चर्पी निर्माण apurvap@cdac.in Page Jan 12, 2020 06:37 AM
जन्मको समय निर्धारण utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:39 PM
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण apurvap@cdac.in Page Dec 20, 2019 06:19 PM
जननी शिशु सुऱक्षा कार्यक्रम apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:23 PM
जननी सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Feb 19, 2020 06:10 PM
झाला-पखाला apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:34 PM
टीकाकरण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:28 PM
पानीलाई खानयोग्य सुरक्षित बनाउने तरीका apurvap@cdac.in Page Feb 20, 2020 05:02 PM
पोषण र बृद्धि apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 05:12 PM
प्रजनन प्रणालीको जानकारी Hesperian Health Guide Page Mar 05, 2020 01:11 PM
प्रमुख मृगौला रोगहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:17 AM
प्राकृतिक चिकित्सा Khagen Sarma Page Dec 16, 2019 08:38 AM
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:53 PM
परिवार नियोजनका फाइदाहरू utkarshg@cdac.in Page Mar 17, 2020 02:00 PM
फोहोर को रीसाइक्लिंग apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 08:03 PM
बाल विकास र सुरुवाती सिकाइ utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:52 PM
बोसो र कोलेस्ट्रल Khagen Sarma Page Jan 25, 2020 03:17 AM
बॉभोपन utkarshg@cdac.in Page Feb 20, 2020 05:04 PM
बुढेशकाल लाग्नु वा वृद्ध हुनु utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:23 AM
भारत नवजात शिशु कार्य योजना apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:08 PM
मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीहरूसँग केही छलफल apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:47 PM
मिसन इन्द्रधनुष apurvap@cdac.in Page Dec 29, 2019 12:13 PM
महिला-स्वास्थ्य' भनेको के हो Hesperian Health Guide Page Jun 20, 2020 12:02 PM
महिलाका विविध समस्याबारे अभिजय वा प्रदर्शज गरेर अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:14 PM
महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउले धेरै काम गर्न सकिन्छ। apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:06 PM
महिलाको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खाजासम्बन्धी गलत धारणाहरू apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:07 PM
महिलाको स्वास्थ्यलाई apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:03 PM
महिलालाई स्वस्थ रहजका लागि सहयोग apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:02 AM
महिलाहरू किन गर्भपतन गराउँछन् ? utkarshg@cdac.in Page Jun 27, 2020 02:57 AM
मधुमेह - एक परिचय Khagen Sarma Page Mar 05, 2020 11:33 AM
मधुमेह प्रबन्धनका लागि योग चिकित्सा Khagen Sarma Page Feb 15, 2020 01:12 PM
मधुमेह नियन्त्रण एवं प्रबन्धन Khagen Sarma Page Apr 09, 2020 04:00 AM
मधुमेह रोग - कारण र उपचार Khagen Sarma Page Jan 20, 2020 10:53 PM
मधुमेहको प्राकृतिक चिकित्सा Khagen Sarma Page Mar 03, 2020 04:43 PM
मधुमेहमा आहार चिकित्सा Khagen Sarma Page Mar 05, 2020 11:59 AM
महत्वपूर्ण भिटामिज र खनिज तत्व apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:22 PM
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यहहरू apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:26 PM
मृगौला रोगका निदान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:55 AM
मृगौला र यसका कार्यहरू apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 08:30 PM
मृगौला रोगका लक्षणहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:10 AM
मृगौला रोगको रोकथाम apurvap@cdac.in Page Dec 16, 2019 04:11 AM
मृगौला विफल भनेको के हो ? apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:42 AM
मृगौलाको दीर्घरोग : लक्षण र निदान apurvap@cdac.in Page Dec 16, 2019 07:14 AM
मृगौलाको दीर्घरोगः कारणहरू apurvap@cdac.in Page Dec 14, 2019 01:48 AM
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 05:42 PM
योग apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:48 AM
यौन प्रसारित संक्रमणहरु तथा जननेन्द्रियका अन्य संक्रमणहरू utkarshg@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:24 PM
यौनस्वास्थ्य utkarshg@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:04 PM
युनानी चिकित्सा Khagen Sarma Page Dec 12, 2019 10:19 PM
अपाङ्गपन भएका महिलाहरू utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:56 PM
आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Dec 21, 2019 07:12 PM
आयुर्वेद Khagen Sarma Page Dec 15, 2019 02:21 AM
उपकरणको सफाइ र जिर्मलीकरण गर्नुपर्छ apurvap@cdac.in Page Feb 20, 2020 04:56 PM
किशोर बालिका स्वास्थ्य apurvap@cdac.in Page Jul 11, 2020 12:53 AM
किशोरीहरूको स्वास्थ्य सरोकारहरू Hesperian Health Guide Page Jun 02, 2020 07:28 AM
खानी उत्खनन र रोग apurvap@cdac.in Page Dec 11, 2019 08:51 AM
खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
खानी उत्खनन क्षेत्रमा सुरक्षा र सुधार्न संगठन apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:11 PM
खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:33 PM
ग्याँस फ्लेयर apurvap@cdac.in Page Nov 13, 2019 04:41 PM
राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन (NRHM) apurvap@cdac.in Page Feb 20, 2020 05:01 PM
राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन (NUHM) apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:40 PM
रोग प्रतिरक्षण apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 09:45 AM
रोगी कल्याण समिति (RKS) apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:10 PM
लामखुट्टेबाट हुने स्वास्थ्य समस्या apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:46 PM
वातावरणीय अधिकार र न्याय apurvap@cdac.in Page Feb 19, 2020 06:18 PM
विशेष स्याहार तथा जतजका साथ राख्नुपर्ने केही उपकरण apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:57 PM
सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण Hesperian Health Guide Page Jun 27, 2020 06:13 AM
सामुदायिक फोहरमैला कार्यक्रम apurvap@cdac.in Page Dec 11, 2019 07:21 AM
सामुदायिक पानीको संरक्षण apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 06:05 AM
सामुदायिक फोहर र व्यवस्थापन apurvap@cdac.in Page Dec 18, 2019 09:17 PM
सामुदायिक वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्धन Hesperian Health Guide Page Jun 12, 2020 02:27 PM
सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि समझदारी एवं परिचालन Hesperian Health Guide Page Mar 05, 2020 01:02 PM
साग–सब्जीहरू र त्यसको औषधीय महत्त्व apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:09 PM
सिद्ध Khagen Sarma Page Dec 15, 2019 02:17 AM
स्‍तनपान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:23 PM
स्रोतमा नै फोहरलाई छुट्याउने apurvap@cdac.in Page Dec 10, 2019 01:47 AM
स्वास्थ्य admin Page Oct 01, 2018 10:41 AM
स्वास्थ्य समस्याको उपचार apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:12 PM
स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न प्रकारका औषधिउपचार विधि apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:30 PM
स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने ? Hesperian Health Guide Page Jun 16, 2020 07:01 AM
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली Hesperian Health Guide Page Feb 19, 2020 06:41 PM
स्तनपान utkarshg@cdac.in Page Feb 19, 2020 06:34 PM
स्वस्थ घरको निर्माण र सामग्रीहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:45 PM
स्वस्थ घर के समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 07:30 PM
स्वस्थ रहनका लागि भोजन utkarshg@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:09 PM
हानिकारक जीवहरूको नियन्त्रण apurvap@cdac.in Page Dec 25, 2019 06:01 AM
अरूलाई व्यवस्थापन apurvap@cdac.in Page Dec 20, 2019 06:19 PM
असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Mar 03, 2020 01:05 PM
आधिकारिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) apurvap@cdac.in Page Feb 19, 2020 06:05 PM
कसरी स्वस्थ रहने utkarshg@cdac.in Page Mar 05, 2020 01:05 PM
कुपोषण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:31 AM
गरिबका लागि आर्थिक सहायतार्थ apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:12 PM
गर्भवती र सुत्केरी अवस्था utkarshg@cdac.in Page Feb 19, 2020 06:41 PM
गर्भवती अवस्था परिचय apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 11:57 AM
गह्रौं धातुहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:18 PM
घरभित्रका भिन्न विषात्त नियन्त्रण र घर रसफाइका सामग्रीहरू apurvap@cdac.in Page Dec 15, 2019 02:28 AM
घरमा सुरक्षित खाना बनाउनेमा सावधानी apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 03:30 PM
तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 03:06 PM
तेल उत्पादनको हरेक भाग हानीकारक हुन्छ apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 06:44 PM
तेल शुद्धीकरण apurvap@cdac.in Page Jan 28, 2020 09:43 PM
तेलले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या apurvap@cdac.in Page Dec 27, 2019 12:27 AM
रक्तदान apurvap@cdac.in Page Dec 20, 2019 05:15 PM
सङ्क्रमण रोकथाम गर्जाले जीवज बच्छ। apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 12:36 PM
सुधारिएका चूलाहरू इन्धन र सुरक्षा apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 06:00 AM
सुरक्षित मातृत्व utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:45 PM
हृदय रोगको रोकथाम apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:06 PM
NHM घटकहरू apurvap@cdac.in Page Mar 05, 2020 11:26 AM
Back to top