होम / ऊर्जा / नीतिगत सहायता
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

नीतिगत सहायता

यस भागमा सरकारसहित अन्य एजेन्सीसित सम्बन्धित विभिन्न नीति र योजनाहरूको जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
यस भागले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जानकारी प्रस्तुत गर्छे।
उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजना
यस भागमा उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजनाबारे जानकारी दिईएको छ।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिय सौर मिशन योजनाको सुरुवात
यस भागले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिय सौर मिशन योजना बारे जानकारी दिईएको छ।
Back to top