होम / ऊर्जा / पर्यावरण / विषाक्त रसायनबाट असर र व्यवस्थापन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

विषाक्त रसायनबाट असर र व्यवस्थापन

यो खण्ड विषाक्त रसायनबाट असर र व्यवस्थापन मा जानकारी छ।

कसरी हामीलाई विषाक्त रसायनले असर गर्छ ?
यस भागमा कसरी हामीलाई विषाक्त रसायनले असर गर्छ ? जानकारी दिइएको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू
यस भागमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू जानकारी दिइएको छ ।
हाम्रो शारीरिक रसायन भार
यस भागमा हाम्रो शारीरिक रसायन भार जानकारी दिइएको छ ।
चिरस्थायी प्रदूषक
यस भागमा चिरस्थायी प्रदूषक जानकारी दिइएको छ ।
विषाक्त रसायनहरूको त्याग तथा नियन्त्रण
यस भागमा विषाक्त रसायनहरूको त्याग तथा नियन्त्रण जानकारी दिइएको छ ।
वायु प्रदूषण र निरीक्षण
यस भागमा वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापनावायु प्रदूषण र निरीक्षण जानकारी दिइएको छ ।
स्वच्छ उत्पादन र स्वच्छ व्यवसायहरू
यस भागमा स्वच्छ उत्पादन र स्वच्छ व्यवसायहरू जानकारी दिइएको छ ।
विषाक्त फोहरको असुरक्षित विसर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू-विषाक्त व्यापार
यस भागमा विषाक्त फोहरको असुरक्षित विसर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू-विषाक्त व्यापार जानकारी दिइएको छ ।
Back to top