होम / शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल

यस भागमा बहुप्रतिभा सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै बुद्धिका विभिन्न प्रकार (शाब्दिक,तार्किक आदि) का बारेमा गार्नरको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यस भागले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको सिक्ने शैली,शिक्षामा यसको उपयोगका साथ स्कुलमा बहु-प्रतिभा सिद्धान्त अप्नाउने कैयौं लाभ छन्।

बहु-प्रतिभा सिद्धान्त तपाईँले सिक्ने शैली हो
शिक्षा ग्रहण गर्दा केके शैली अप्नाउनेबारे यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ।
शिक्षाका प्रत्यय
शिक्षा किन ग्रहण गर्नु पर्छ, यसको औचित्यबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पोइन्छ।
शिक्षाका साधनको अर्थ
शिक्षाका साधन तथा वर्गीगरण, बालबालिकाहरूको शिक्षाबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
स्कुलमा सक्रिय तथा औपचारिक साधन
स्कुल (विद्यालय) के हो, किन यो संस्थान चाहिन्छ, यसको औचित्यबारे विस्तृत जानकारी छ।
शिक्षा र समुदाय
शिक्षा र यो विषयसित सम्बद्ध समुदायबारे व्यापक जानकारी तथा चर्चा यहाँ दिइएको छ।
Back to top