होम / Education Feed
सेयर
Views
  • State: Review in Process

Education Feed

बाल विज्ञान जगत
वालक के हो, बालकको आफ्नो जगत के हो, बालकले पाउनु पर्ने हक तथा सुख सुविधा के हुन्-बारे विस्तृत प्रस्तुति यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
बाल अधिकार र संरक्षण
यो भाग शिक्षक, खेत मजदूरहरू र ती मानिसहरूका लागि हो जो बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय छ।
ब्लू व्हेल चेलेन्ज (चुनौती) बाट सावधान
ब्लू व्हेल खेलले ल्याएको आपद, ब्लू व्हेलको नकारात्मक भाव
बहु-प्रतिभा सिद्धान्त तपाईँले सिक्ने शैली हो
शिक्षा ग्रहण गर्दा केके शैली अप्नाउनेबारे यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ।
मानक-वि‍ज्ञानको अध्‍ययनको एक प्रेरणा
यस भागमा छात्रहरूलाई विज्ञान विषयमा रुचि बढाउनका लागि सरकार द्वारा सञ्चालित इन्सपायर योजनाको जानकारी दिई रहिएको छ।
राष्ट्रिय छात्रवृत्तिहरू र पुरस्कार
यो खण्डले शिक्षामा बाल प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि दिइने राष्ट्रिय छात्रवृतिहरू र पुरस्कारको जानकारी दिन्छ।
राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान
राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियानको उद्देश्य र लक्ष्यबारे विस्तृत जानकारी यहाँ पाइन्छ
शिक्षा
यो खंडमा बाल अधिकार,नीति र योजनाहरू,बाल जगत,शिक्षक मञ्च, अनलाइन मूल्याङ्कन,कम्प्युटर शिक्षा,केरियार मार्गदर्शन र संसाधन लिङ्क को जानकारी दिइएको छ।
शिक्षा र समुदाय
शिक्षा र यो विषयसित सम्बद्ध समुदायबारे व्यापक जानकारी तथा चर्चा यहाँ दिइएको छ।
शिक्षाका प्रत्यय
शिक्षा किन ग्रहण गर्नु पर्छ, यसको औचित्यबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पोइन्छ।
शिक्षाका साधनको अर्थ
शिक्षाका साधन तथा वर्गीगरण, बालबालिकाहरूको शिक्षाबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
स्कुलमा सक्रिय तथा औपचारिक साधन
स्कुल (विद्यालय) के हो, किन यो संस्थान चाहिन्छ, यसको औचित्यबारे विस्तृत जानकारी छ।
Back to top