होम / इ-शासन / भारतमा इ-शासन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

भारतमा इ-शासन

भारतमा इ-शासन भाग राष्ट्रीय इ-शासन योजना,राज्यहरूको इ-शासन सेवाहरू र इ-शासन संसाधनका बारेमा जानकारी दिने गर्छ।

राष्ट्रिय ई-शासन
पारदर्शी, समयबद्ध र सजिलो प्रकारले नागरिक सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि अनि समाजको तल्लो तहसम्म सूचना र सञ्चार प्रौद्योगिकीको लाभ पुर्याउने हेतु देशमा ई-शासन योजनाको प्रारम्भ गरिएको छ।
Back to top