होम / इ-शासन / डिजिटल इन्डिया
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

डिजिटल इन्डिया

यो भागमा डिजिटल इन्डिया कार्यक्रम सित जोडिएका जानकारीहरू प्रस्तुत गरिएको छ

डिजिटल इन्डियाको परिकल्परना
यो भागमा डिजिटल इन्डियाको परिकल्प्नालाई बताइएको छ।
डिजिटल लकर डिजिटल भारत कार्यक्रम
यसमा डिजिटल लकर डिजिटल भारत कार्यक्रमको जानकारी दिइएको छ|
प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिसन
यस भागमा डिजिटल इन्डियाको लक्ष्य पूरा गर्न सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिसनको जानकारी दिइएको छ ।
तत्काल धन हस्तान्तरण प्रणाली-युपीआइ
सबै प्रकारका धन हस्तान्तरण गर्ने तरिका यसमा पाइन्छ
युपीआइ – सधैँ सोधिने प्रश्न
यसमा ब्यापारीहरूले के कसरी भुक्ताल गर्नु प्रने हो यसबारे विस्तृत जानकारी पाइन्छ
डिजिटल भुग्तान- कार्डहरू
कसरी कार्डद्वारा भुक्तान गरिन्छ, नियम केके हुन्, कसरी ती कार्डहरू कहाँबाट पाइन्छ आदिबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
Back to top