होम / e - governance Feed
सेयर
Views
  • State: Review in Process

e - governance Feed

प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिसन
यस भागमा डिजिटल इन्डियाको लक्ष्य पूरा गर्न सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिसनको जानकारी दिइएको छ ।
युपीआइ – सधैँ सोधिने प्रश्न
यसमा ब्यापारीहरूले के कसरी भुक्ताल गर्नु प्रने हो यसबारे विस्तृत जानकारी पाइन्छ
इ-शासन
यो खंडमा भारतमा इ-शासन, सूचनाको अधिकार,भिएलईका लागि संसाधन,इ-शासन अनलाइन सेवा,भारतमा विधिक सेवा र मोबाइल शासन को जानकारी दिइएको छ।
डिजिटल फाइनेनिन्सअल सर्विसेस
डिजिटल भुग्तान- कार्डहरू
कसरी कार्डद्वारा भुक्तान गरिन्छ, नियम केके हुन्, कसरी ती कार्डहरू कहाँबाट पाइन्छ आदिबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
डिजिटल इन्डियाको परिकल्परना
यो भागमा डिजिटल इन्डियाको परिकल्प्नालाई बताइएको छ।
डिजिटल लकर डिजिटल भारत कार्यक्रम
यसमा डिजिटल लकर डिजिटल भारत कार्यक्रमको जानकारी दिइएको छ|
राष्ट्रिय ई-शासन
पारदर्शी, समयबद्ध र सजिलो प्रकारले नागरिक सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि अनि समाजको तल्लो तहसम्म सूचना र सञ्चार प्रौद्योगिकीको लाभ पुर्याउने हेतु देशमा ई-शासन योजनाको प्रारम्भ गरिएको छ।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
यो भागले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टलको जानकारी दिने गर्छ।
साझा सेवा केन्द्र कार्यक्रम
यस भागले साझा सेवा कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ।
आधार कार्ड के हो?
यस भागमा आधार कार्डको बारेमा प्राथमिक जानकारी दिइएको हुन्छ।
आवेदनको प्रक्रिया
यस भागले मानिसहरूलाई सूचनाको अधिकार अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको वर्णन गर्दछ।
तत्काल धन हस्तान्तरण प्रणाली-युपीआइ
सबै प्रकारका धन हस्तान्तरण गर्ने तरिका यसमा पाइन्छ
Back to top