होम / कृषि / कृषि नीति र योजनाहरू / फसलसित सम्बन्धित नीति
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

फसलसित सम्बन्धित नीति

यस भागमा फसलसित सम्बन्धित नीतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

एकीकृत बागवानी विकास मिसन
यस भागमा बागवानी विकास मिसनको प्रमुख उद्देश्यसहित कार्यक्रमको रूपरेखालाई प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
यस भागमा कृषि उन्नतिसित जोडिएका योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
Back to top