होम / कृषि / कृषि साख र बीमा
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

कृषि साख र बीमा

यस भागले कृषि र सम्बन्धित गतिविधी जस्ता कृषि ऋण एवम् बीमा उत्पादका विभिन्न पाटाहरूसित जोडिएका विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने गर्छ।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना
यो भागमा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाको जानकारी दिइएको छ।
मृदा सेहत कार्ड
यस लेखमा मृदा सेहत कार्ड र त्यो भन्दा पनि अझ राम्रो उत्पादकता हुने साधन भएको विस्तृत जानकारी दिइएको छ।
Back to top