होम / कृषि / पशुपालन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

पशुपालन

यस भागमा प्रविधि, पशुहरूको विभिन्न नस्ल, वित्तीय समर्थन,आदर्श परियोजना, डायरी, पोल्ट्री, सुगुर पालन, बाख्रा, भेडा, खरायो आदिका वाणिज्यिक उत्पादनमा गरिएको विविध अध्ययनको जानकारीका साथ पशुपालन प्रबन्धनहरूको विभिन्न आयामको जानकारी पाइन्छ।

पशु स्वस्थ्यवान भए कमाइ पनि राम्रो हुन्छ
प्रत्येक क्षेत्रमा पशुपालन एउटा राम्रो व्यवसायका रूपमा सावित भएको छ। किसानहरू साधारणत: पशुपालन गर्दछन् तर, साधारण नोकरी गर्ने वा नगर्ने व्यक्तिले पनि यो पेशा अपनाउन सक्तछन्।
Back to top