होम / Health Feed
सेयर

Health Feed

शीर्षक Creator Item Type Modification Date
एउटा स्वस्थ घर के छ apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:17 PM
चर्पी छनौट apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 07:48 AM
चर्पी निर्माण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 12:54 PM
जन्मको समय निर्धारण utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:39 PM
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:06 PM
जननी शिशु सुऱक्षा कार्यक्रम apurvap@cdac.in Page Oct 25, 2019 10:40 PM
जननी सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 07:09 AM
झाला-पखाला apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:34 PM
टीकाकरण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:28 PM
पानीलाई खानयोग्य सुरक्षित बनाउने तरीका apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 12:42 PM
पोषण र बृद्धि apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 05:12 PM
प्रजनन प्रणालीको जानकारी Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 08:33 PM
प्रमुख मृगौला रोगहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:17 AM
प्राकृतिक चिकित्सा Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:29 AM
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:53 PM
परिवार नियोजनका फाइदाहरू utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:07 PM
फोहोर को रीसाइक्लिंग apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 06:01 PM
बाल विकास र सुरुवाती सिकाइ utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:52 PM
बोसो र कोलेस्ट्रल Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:22 PM
बॉभोपन utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:01 PM
बुढेशकाल लाग्नु वा वृद्ध हुनु utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:23 AM
भारत नवजात शिशु कार्य योजना apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:08 PM
मातृशिशु स्वास्थ्य सहयोगीहरूसँग केही छलफल apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:36 PM
मिसन इन्द्रधनुष apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:17 PM
महिला-स्वास्थ्य' भनेको के हो Hesperian Health Guide Page Oct 24, 2019 05:10 AM
महिलाका विविध समस्याबारे अभिजय वा प्रदर्शज गरेर अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् apurvap@cdac.in Page Nov 05, 2019 12:56 PM
महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउले धेरै काम गर्न सकिन्छ। apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:46 PM
महिलाको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खाजासम्बन्धी गलत धारणाहरू apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:14 AM
महिलाको स्वास्थ्यलाई apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:07 PM
महिलालाई स्वस्थ रहजका लागि सहयोग apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:02 AM
महिलाहरू किन गर्भपतन गराउँछन् ? utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:13 PM
मधुमेह - एक परिचय Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:22 AM
मधुमेह प्रबन्धनका लागि योग चिकित्सा Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:01 AM
मधुमेह नियन्त्रण एवं प्रबन्धन Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:49 PM
मधुमेह रोग - कारण र उपचार Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:41 PM
मधुमेहको प्राकृतिक चिकित्सा Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:35 AM
मधुमेहमा आहार चिकित्सा Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 08:40 AM
महत्वपूर्ण भिटामिज र खनिज तत्व apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:08 AM
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यहहरू apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 08:11 AM
मृगौला रोगका निदान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:55 AM
मृगौला र यसका कार्यहरू apurvap@cdac.in Page Nov 06, 2019 10:34 PM
मृगौला रोगका लक्षणहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:10 AM
मृगौला रोगको रोकथाम apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:24 AM
मृगौला विफल भनेको के हो ? apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:42 AM
मृगौलाको दीर्घरोग : लक्षण र निदान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 07:58 PM
मृगौलाको दीर्घरोगः कारणहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:26 AM
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:52 AM
योग apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:48 AM
यौन प्रसारित संक्रमणहरु तथा जननेन्द्रियका अन्य संक्रमणहरू utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:18 PM
यौनस्वास्थ्य utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 07:56 AM
युनानी चिकित्सा Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:16 AM
अपाङ्गपन भएका महिलाहरू utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:56 PM
आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
आयुर्वेद Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:09 AM
उपकरणको सफाइ र जिर्मलीकरण गर्नुपर्छ apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:37 AM
किशोर बालिका स्वास्थ्य apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:07 AM
किशोरीहरूको स्वास्थ्य सरोकारहरू Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 08:43 PM
खानी उत्खनन र रोग apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:04 PM
खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
खानी उत्खनन क्षेत्रमा सुरक्षा र सुधार्न संगठन apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:07 PM
ग्याँस फ्लेयर apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 02:08 PM
राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन (NRHM) apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 07:41 AM
राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन (NUHM) apurvap@cdac.in Page Oct 28, 2019 11:29 PM
रोग प्रतिरक्षण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:20 AM
रोगी कल्याण समिति (RKS) apurvap@cdac.in Page Oct 31, 2019 09:42 PM
लामखुट्टेबाट हुने स्वास्थ्य समस्या apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:00 PM
वातावरणीय अधिकार र न्याय apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 12:28 PM
विशेष स्याहार तथा जतजका साथ राख्नुपर्ने केही उपकरण apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:43 AM
सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 12:06 PM
सामुदायिक फोहरमैला कार्यक्रम apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
सामुदायिक पानीको संरक्षण apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 06:05 AM
सामुदायिक फोहर र व्यवस्थापन apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 06:01 PM
सामुदायिक वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्धन Hesperian Health Guide Page Oct 24, 2019 07:26 AM
सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि समझदारी एवं परिचालन Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 12:12 PM
साग–सब्जीहरू र त्यसको औषधीय महत्त्व apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:09 PM
सिद्ध Khagen Sarma Page Oct 23, 2019 09:41 AM
स्‍तनपान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:23 PM
स्रोतमा नै फोहरलाई छुट्याउने apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 06:01 PM
स्वास्थ्य admin Page Oct 01, 2018 10:41 AM
स्वास्थ्य समस्याको उपचार apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:53 PM
स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न प्रकारका औषधिउपचार विधि apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:02 AM
स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने ? Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 08:21 PM
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली Hesperian Health Guide Page Oct 23, 2019 08:27 PM
स्तनपान utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 09:49 AM
स्वस्थ घरको निर्माण र सामग्रीहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:45 PM
स्वस्थ घर के समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:22 PM
स्वस्थ रहनका लागि भोजन utkarshg@cdac.in Page Oct 24, 2019 07:58 AM
हानिकारक जीवहरूको नियन्त्रण apurvap@cdac.in Page Nov 05, 2019 02:22 PM
अरूलाई व्यवस्थापन apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 12:34 PM
आधिकारिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 04:05 PM
कसरी स्वस्थ रहने utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:39 AM
कुपोषण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:31 AM
गरिबका लागि आर्थिक सहायतार्थ apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:12 PM
गर्भवती र सुत्केरी अवस्था utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:49 PM
गर्भवती अवस्था परिचय apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:49 AM
गह्रौं धातुहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:18 PM
घरभित्रका भिन्न विषात्त नियन्त्रण र घर रसफाइका सामग्रीहरू apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:58 PM
घरमा सुरक्षित खाना बनाउनेमा सावधानी apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 01:39 PM
तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 12:18 PM
तेल उत्पादनको हरेक भाग हानीकारक हुन्छ apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 08:23 PM
तेल शुद्धीकरण apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 02:14 PM
तेलले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या apurvap@cdac.in Page Oct 29, 2019 05:59 PM
रक्तदान apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 11:30 PM
सङ्क्रमण रोकथाम गर्जाले जीवज बच्छ। apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 12:32 AM
सुधारिएका चूलाहरू इन्धन र सुरक्षा apurvap@cdac.in Page Oct 24, 2019 06:00 AM
सुरक्षित मातृत्व utkarshg@cdac.in Page Oct 23, 2019 10:45 PM
हृदय रोगको रोकथाम apurvap@cdac.in Page Nov 01, 2019 01:06 PM
NHM घटकहरू apurvap@cdac.in Page Oct 23, 2019 08:16 AM
Back to top