होम / शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल

यस भागमा बहुप्रतिभा सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै बुद्धिका विभिन्न प्रकार (शाब्दिक,तार्किक आदि) का बारेमा गार्नरको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यस भागले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको सिक्ने शैली,शिक्षामा यसको उपयोगका साथ स्कुलमा बहु-प्रतिभा सिद्धान्त अप्नाउने कैयौं लाभ छन्।

There are currently no items in this folder.

Back to top