सेयर

परिणाम“ ” का लागि सर्च गर्नुहोस् समाज कल्याण

RSS सधैँ अद्यतन आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्

आफूले खोजेका शब्दहरूसित विषय मिलाउनुहोस् 16
परिणाम फिल्टार गर्नुहोस्
विषयका प्रकार

समाचार पत्रक्रमबद्ध गरिएको- प्रासङ्गिकता · तिथि (नवीनतम) · वर्णक्रम
समाज कल्याण
यो खंडमा महिला र बाल कल्याण,अनुसूचित जाति कल्याण,आदिवासीहरूको सशक्तीकरण,पडाडिएको वर्गको कल्याण, असङ्गठित क्षेत्र,वित्तीय समावेशन,अल्पसङ्ख्यक कल्याण,विकलाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण,भारतमा वृद्धजन,ग्रामीण गरीबी उन्मुलन ,शहरी गरीबी–उन्मुलन,गैर सरकारी र शैक्षिक क्षेत्र,आपदा प्रबन्धन,सामाजिक जागरुकता र सामाजिक सुरक्षा को जानकारी दिइएको छ।
विकासपेडिया
राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन (NRHM)
यो शीर्षकले राष्ट्रिय ग्रमीण स्वास्थ्य मिसनको कार्याव्यन र प्रगतिलाई समेट्छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / नीति र योजनाहरू / राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन
मदत
रोगी कल्याण समिति (RKS)
यो शीर्षकले रोगी कल्याण समितिबारेमा जानकारी उपलब्ध गराउँछ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / / राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन / NHM अन्तर्गत समुदाय सहभागिताका लागि पहल
शिक्षाका साधनको अर्थ
शिक्षाका साधन तथा वर्गीगरण, बालबालिकाहरूको शिक्षाबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
लिंक देखि हामीलाई
खोज आइटम स्थान- हाम्रा बारेमा
पोर्टल नीतिहरू
शिक्षाका प्रत्यय
शिक्षा किन ग्रहण गर्नु पर्छ, यसको औचित्यबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पोइन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
जी.एस.टी.को अवलोकन
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी. बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / जी.एस.टी. को अवलोकन
खोज आइटम स्थान- समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन
Back to top