सेयर

परिणाम“ ” का लागि सर्च गर्नुहोस् शिक्षा

RSS सधैँ अद्यतन आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्

आफूले खोजेका शब्दहरूसित विषय मिलाउनुहोस् 75
परिणाम फिल्टार गर्नुहोस्
विषयका प्रकार

समाचार पत्रक्रमबद्ध गरिएको- प्रासङ्गिकता · तिथि (नवीनतम) · वर्णक्रम
शिक्षाका प्रत्यय
शिक्षा किन ग्रहण गर्नु पर्छ, यसको औचित्यबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पोइन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
शिक्षा र समुदाय
शिक्षा र यो विषयसित सम्बद्ध समुदायबारे व्यापक जानकारी तथा चर्चा यहाँ दिइएको छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान
राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियानको उद्देश्य र लक्ष्यबारे विस्तृत जानकारी यहाँ पाइन्छ
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / नीति र योजनाहरू
शिक्षा
यो खंडमा बाल अधिकार,नीति र योजनाहरू,बाल जगत,शिक्षक मञ्च, अनलाइन मूल्याङ्कन,कम्प्युटर शिक्षा,केरियार मार्गदर्शन र संसाधन लिङ्क को जानकारी दिइएको छ।
स्कुलमा सक्रिय तथा औपचारिक साधन
स्कुल (विद्यालय) के हो, किन यो संस्थान चाहिन्छ, यसको औचित्यबारे विस्तृत जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
शिक्षाका साधनको अर्थ
शिक्षाका साधन तथा वर्गीगरण, बालबालिकाहरूको शिक्षाबारे यहाँ विस्तृत जानकारी पाइन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
राष्ट्रिय छात्रवृत्तिहरू र पुरस्कार
यो खण्डले शिक्षामा बाल प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि दिइने राष्ट्रिय छात्रवृतिहरू र पुरस्कारको जानकारी दिन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / बाल जगत
बहु-प्रतिभा सिद्धान्त तपाईँले सिक्ने शैली हो
शिक्षा ग्रहण गर्दा केके शैली अप्नाउनेबारे यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ।
खोज आइटम स्थान- शिक्षा / शिक्षातिर प्रवृत हुने पहल
मदत
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना-एक परिचय
यस भागमा कुशल मानव शक्ति विकासका लागि प्रारम्भ प्रशिक्षण योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
खोज आइटम स्थान- समाज कल्याण / कौशल विकास / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
Back to top