सेयर

परिणाम“ ” का लागि सर्च गर्नुहोस् मोबाइल शासन

RSS सधैँ अद्यतन आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्

आफूले खोजेका शब्दहरूसित विषय मिलाउनुहोस् 5
परिणाम फिल्टार गर्नुहोस्
विषयका प्रकार

समाचार पत्रक्रमबद्ध गरिएको- प्रासङ्गिकता · तिथि (नवीनतम) · वर्णक्रम
डिजिटल इन्डियाको परिकल्परना
यो भागमा डिजिटल इन्डियाको परिकल्प्नालाई बताइएको छ।
खोज आइटम स्थान- इ-शासन / डिजिटल इन्डिया
इ-शासन
यो खंडमा भारतमा इ-शासन, सूचनाको अधिकार,भिएलईका लागि संसाधन,इ-शासन अनलाइन सेवा,भारतमा विधिक सेवा र मोबाइल शासन को जानकारी दिइएको छ।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
यो भागले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टलको जानकारी दिने गर्छ।
खोज आइटम स्थान- इ-शासन / इ-शासन अनलाइन सेवा
मोबाइल शासन
यस अनुभागमा भारतमा उर्लिँदो मोबाइल शासन र एउटा संक्षिप्त परिचयका साथ विभिन्न सम्बन्धित उपयोगी लिङ्क जानकारीका बारेमा जानकारी दिने गर्छ।
खोज आइटम स्थान- इ-शासन
मदत
Back to top