सेयर

परिणाम“ ” का लागि सर्च गर्नुहोस् महिला र ऊर्जा

RSS सधैँ अद्यतन आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्

आफूले खोजेका शब्दहरूसित विषय मिलाउनुहोस् 17
परिणाम फिल्टार गर्नुहोस्
विषयका प्रकार

समाचार पत्रक्रमबद्ध गरिएको- प्रासङ्गिकता · तिथि (नवीनतम) · वर्णक्रम
ऊर्जा
यो खंडमा ऊर्जाका केही खास कुरा,ऊर्जा प्रविधि,उत्तम प्रथा,महिला र ऊर्जा,नीतिगत सहायता,ग्रामीण नवाचार र पर्यावरण को जानकारी दिइएको छ।
महिला र ऊर्जा
यस भागले महिलाहरू र ऊर्जासित जोडिएका विभिन्न पाटाहरूलाई प्रस्तुत गर्छ।
खोज आइटम स्थान- ऊर्जा
कुपोषण
यो भागमा रक्तअल्पता, प्रोटिन केलरी कुपोषण, पोषण सम्बन्धी कमी, एवम् खाद्ध र पोषण सम्बन्धी बिमारीहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / बिमारी-लक्षण एवम् उपाय
पोषण र बृद्धि
यस आलेखमा पोषण र बृद्धिको सूचना प्रसार र त्यस माथि कार्रवाई गर्न महत्त्वपूर्ण किन छ ? यसको विषयमा विस्तार बाट जानकारी दिइएको छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / जीवनको सत्य
सुधारिएका चूलाहरू इन्धन र सुरक्षा
यस भागमा सुधारिएका चूलाहरू, इन्धन र सुरक्षा जानकारी दिइएको छ ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / एउटा स्वस्थ घर
जन्मको समय निर्धारण
यस आलेखमा जन्मको समय निर्धारणको विषयमा विस्तारले जानकारी दिइएको छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / जीवनको सत्य
सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
यो खंड सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य
यो भागमा तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य जानकारी दिइएको छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / तेल, विरामी र मानवअधिकार
योग
सन्तुलित तरिकाले अन्तर्निहित शक्तिलाई राम्रो बनाउन या विकसित गर्नका लागि एउटा अनुशासनको रूपमा लोकप्रिय योगको जानकारी प्रस्तुत छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / आयुष
सामुदायिक पानीको संरक्षण
यो खंड सामुदायिक पानीको संरक्षण बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
Back to top