सेयर

परिणाम“ ” का लागि सर्च गर्नुहोस् खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू

RSS सधैँ अद्यतन आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्

आफूले खोजेका शब्दहरूसित विषय मिलाउनुहोस् 9
परिणाम फिल्टार गर्नुहोस्
विषयका प्रकार

समाचार पत्रक्रमबद्ध गरिएको- प्रासङ्गिकता · तिथि (नवीनतम) · वर्णक्रम
खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू
यो भागमा खानी उत्खनन र स्वास्थ्य समस्याहरू जानकारी दिइएको छ
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / खानी उत्खनन र स्वास्थ्य
खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण
यस भागमा खानी उत्खननमा अम्ल(एसिड),रसायनहरू,विषाक्तता र विकिरण जानकारी दिइएको छ ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / खानी उत्खनन र स्वास्थ्य
खानी उत्खनन र रोग
यो भागमा खानी उत्खनन र रोग जानकारी दिइएको छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / खानी उत्खनन र स्वास्थ्य
असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू
यो खंड असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
यो खंड सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
घरमा सुरक्षित खाना बनाउनेमा सावधानी
यस भागमा घरमा सुरक्षित खाना बनाउनेमा सावधानी जानकारी दिइएको छ ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / एउटा स्वस्थ घर
घरभित्रका भिन्न विषात्त नियन्त्रण र घर रसफाइका सामग्रीहरू
यस भागमा घरभित्रका भिन्न विषात्त नियन्त्रण र घर रसफाइका सामग्रीहरू जानकारी दिइएको छ ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / एउटा स्वस्थ घर
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण
यो खंड जलाधार क्षेत्रको संरक्षण बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
सामुदायिक पानीको संरक्षण
यो खंड सामुदायिक पानीको संरक्षण बारे जानकारी छ।
खोज आइटम स्थान- स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
Back to top